GENEZA AYURVEDY

Historia Ayurvedy sięga kilku tysięcy lat , a jej początki są owiane legendą. W oparciu o mity i legendy hinduskie to Brahma, najwyższy Bóg hinduskiego panteonu , a zarazem pierwszy nauczyciel medycyny ayurvedyjskiej. To on skomponował tekst Vedy ,obejmujący 100 tyś.wersetów, zapisanych w tysiącach rozdziałów. Jako że w pierwotnej formie tekst ten nie był zrozumiany przez zwykłych ludzi , Brahma zdecydował się go skrócić i pidzielił na osiem części zwanych Ashtanga Ayurveda. W takiej formie przekazał tę wiedzę Prajaputiemu , swemu synowi, a następnie Aświnom ,półbogom , niebiańskim bliźniakom i mędrcom - uznawanym za najlepszych uzdrowicieli.

Zgodnie z kanonami wiary i tradycji hinduskiej na początku świata istniało 14 riszy i to im właśnie zostały ujawnione fragmenty świętych hinduskich hymnów. Wiedza ayurvedyjska jest więc częścią wielkiej spuścizny , którą pozostawili ludzkości ,, riszi" - starożytni hinduscy wieszczowie. Według przekazów ludowych mędrcy ci byli wysoko wykształconymi i rozwiniętymi duchowo istotami ,którzy doznali oświecenia na drodze do głębokiej medytacji i praktyk duchowych. Na bazie osobistych doświadczeń duchowych odkryli, że we wszystkim co istnieje przejawia się energia, w świecie rzeczy materialnych i niematerialnych , także w człowieku. Tę wszechstronną energię określili jako ,,ekspresję kosmicznej świadomości ".

Naukę tę rozwineli w pewien system myślowy ,który jest nam znany jako filozofią ayurvedyjska, według której ,człowiek stanowi jedność i integralną część kosmosu. Na początku wiedzę tę przekazywano ustnie , z pokolenia na pokolenie, z mistrz na ucznia, w formie hymnów i pieśni ,których uczono się na pamięć ,celem ich dalszego przekazu.

Pierwsze zapisy na temat medycyny starohinduskiej pojawiły się w wedach /najstarszej na świecie zachowanej literaturze/ sprzed ok 4000 lat p.n.e. Najbardziej interesująca z punktu widzenia medycyny, była przynależna do Wed - Ayurveda, w której charakterystyka chorób przedstawiona została w sposób stosunkowo racjonalny.

CO TO JEST AYURVEDA?

Ayurveda - znaczy ,,wiedza o życiu" lub sztuka życia. Jest to sanskrycki termin ,,ajus"-życie i ,,veda"- wiedza,mądrość. Jest to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny. Ayurveda to medyczno - metafizyczna wiedza o uzdrawianiu, matka wszelkiej sztuki leczenia i jednocześnie sztuki życia. Istotą Jest świadome dążenie człowieka do pełnej równowagi na poziomie ciała, ducha i umysłu. Jest to system holistycznej medycyny naturalnej , opierającej się na metodach naturalnego uzdrawiania wykorzystując ziołolecznictwo , zabiegi na ciało mające na celu oczyszczenie organizmu z toksyn tak fizycznych jak i mentalnych, regenerację organizmu a tym samym powrotu do pełni zdrowia.

Ayurvedyjska wiedza medyczna ujmuje człowieka całościowo i dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia. Koncentruje się na zapobieganiu chorobie, a gdy do niej dojdzie - usuwania jej źródła a nie objawów. Podstawą jest pełne wyzdrowienie a nie tymczasowa ulga.

Ayurveda jest nauką i jednocześnie filozofią, traktująca człowieka jako istotę będącą integralną częścią świata, w której przejawia się energia życiowa-prana nazywana czasem pierwiastkiem boskim. Energia ta krąży w organizmie w systemie kanałów energetycznych zwanych "nadis".

Przesłaniem ayurvedy jest uświadomienie człowiekowi, jak można samemu wpływać na swoje zdrowie.

PODSTAWY SYSTEMU AYURVEDY

Wszystkie ciała fizyczne we wszechświecie, w tym ciało ludzkie, składają się z pięciu elementów: ziemi, wody , ognia, wiatru (powietrza) oraz eteru (przestrzeni ). Jest to pięć tzw.grubych elementów. W ciele ludzkim tych pięć elementów przejawia się w postaci TRIDOSZA- czyli trzech humorów, temperamentów , zasad czy też energii czynnościowych. Każda dosza jest przejawem dwóch elementów. Poprzez zestawienie pięciu żywiołów w różne pary powstają trzy podstawowe dosze : Vata , Pitta, Kapha.

Dosze są ze sobą ściśle powiązane. Wszystkie działają razem. Dlatego należy dbać jednocześnie o równowagę wszystkich trzech. Każda z dostympym posiada właściwości tak zwane ,,guny" ,z których wynikają cechy charakterystyczne dla typów ciała. W równowadze utrzymują zdrowie w ciele ,niezrównoważone prowadzą do choroby. Tridosza rządzą wszystkimi biologicznymi ,fizjologicznymi i psychologicznymi funkcjami ciała, umysłu i świadomości. Podstawowa konstytucja każdego człowieka wyznaczona jest przy poczęciu i wynika z połączenia kombinacji pięciu elementów posiadanych przez każdego z rodziców. Podstawowa konstytucja indywidualną warunkująca strukturę ciała, pozostaje niezmienna przez całe życie. Jednak możliwa jest częściowa zmiana kombinacji w odpowiedzi na zmiany warunków środowiska.

CZYM SĄ DOSZE W AYURVEDZIE?

Kombinacja pięciu żywiołów jest obecna w każdym człowieku,jednak dla każdego jest inna i odpowiadają im DOSZE ,czyli energie powstałe z poszczególnych żywiołów i wykazuje swój specyficzny charakter. W ayurvedzie wyróżniamy trzy dosze : VATA ,PITTA i KAPHA

- Unikalna kompozycja dosz określa nasze prakriti czyli konstytucję/naturę psychofizyczną. Prakriti pozostaje niezmienne od momentu poczęcia aż do śmierci. Może jedynie ulec zaburzeniu pod wpływem zewnętrznych bodźców tj.nieprawidłowej diety ,stresu ,traumy, toksycznych relacji ,ale również od niewykorzystania swojego potencjału. Czynniki te wywołują stan zwany WRIKRITI - czyli bycie w nierównowadze. Możliwe jest posiadanie jednej dominującej doszy lub podwójnego praktiri , czyli
- Pitta- Vata
- Vata- Kapha
- Pitta - Kapha

CHARAKTERYSTYKA DOSZ

Aby przybliżyć Wam koncepcję trzech dosz ,przedstawiamy krótką charakterystykę każdej z nich.

> powrót na górę strony